تماس با ما

استان آذربایجانشرقی، شهرستان بناب، شهر بناب ،بزرگراه ولایت، روبروی پلیسراه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، ساختمان معاونت پژوهشی، طبقه دوم ، دفتر فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،کد پستی 5551785176 شماره تماس  5 -37738893-041

ایمیل مجله :   bonabulaw@yahoo.com

نمابر(fax) 041-37738893-5


CAPTCHA Image