کلیدواژه‌ها = فقه
تعداد مقالات: 9
1. آسیب شناسی تربیت جنسی دانش آموزان بر مبنای فقه اسلامی و تطبیق آن با هدف پنجم سند 2030

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

هادی ابان گاه ازگمی


2. ساز و کارهای قاعدة الزام در فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

فرخ محسنی بدل آبادی؛ علیرضا لطفی


3. مفهوم رقابت و تعهدات منفی در ، حقوق رقابت ایران ، فقه و اتحادیه‌ی اروپا

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 39-58

ودود برزی؛ دکتر اسماعیل صغیری


4. ساز و کارهای قاعدة الزام در فقه و حقوق

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 155-172

فرخ محسنی؛ دکتر علیرضا لطفی؛ دکتر سید محمد مهدی احمدی


6. ثبت الکترونیک و پیشگیری از جرم در نظام حقوقی و فقهی ایران و امارات متحده عربی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 63-76

علی توسلی؛ حسن پوربافرانی؛ محسن شکرچی زاده


7. امنیت سیاسی شهروندان در فقه و حقوق ایران و اسناد بین المللی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 149-168

سید عسکری حسینی مقدم؛ سید علی هاشمی خان عباسی؛ مهران شریفی کلاریجانی


8. مبانی فقهی جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 79-91

شیدا علیدوست؛ بابک پورقهرمانی


9. بررسی قلمرو جاسوسی در عملیات روانی از منظر فقه اسلامی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 75-97

علی مرادی؛ مرتضی طبیبی جبلی؛ محمد علی حیدری؛ احسان علی اکبری بابوکانی