نویسنده = سید محمد رضا آیتی
تعداد مقالات: 3
1. بیماری ایدز و تاثیر آن بر حقوق و تکالیف زوجین

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 123-142

طوبی فیروزپور؛ ابوالقاسم نقیبی؛ سید محمد رضا آیتی


2. بررسی فقهی خوانندگی زنان در اسلام (فریقین)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 11-28

سید محمد رضا آیتی؛ نرگس سروش


3. ماهیت، مشروعیت و آثار ازدواج سفید

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 11-22

جعفر ارجمنددانش؛ سید محمد رضا آیتی؛ اصغر عربیان