نویسنده = رضا رنجبر
تعداد مقالات: 4
1. مسئولیت واسباب سقوط ولایت امین باتاکید برنظرامام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

حسن اکبرزاده؛ حمید عیوضی؛ رضا رنجبر


2. نقش علم و جهل در ضمان مقبوض به عقد بیع فاسد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

محمدصادق بابایی علویق؛ رحیم وکیل زاده؛ رضا رنجبر


3. عرف و جایگاه آن در آثار اصولی و فقهی امام خمینی (ره) و شهید صدر

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 63-76

ساجده رسولی؛ حمید عیوضی؛ رضا رنجبر