تماس با ما

استان آذربایجانشرقی، شهرستان بناب، شهر بناب ،بزرگراه ولایت، روبروی پلیسراه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، ساختمان معاونت پژوهشی، طبقه دوم ، دفتر فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،کد پستی 5551785176  - شماره تماس مدیر داخلی فصلنامه  دکتر علی دادمهر ( به شماره 09141200324 ).

پژوهشگران محترم فقط روزهای چهارشنبه ساعت 18 تا 20 می توانند تماس حاصل نمایند.

ایمیل مجله :   bonabulaw@yahoo.com

نمابر(fax) 041-37738893-5


CAPTCHA Image