دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تابستان 1398 

علمی پژوهشی

1. واکاوی جایگاه قیاس در حقوق اسلامی باتاکید برآرای امام خمینی (ره)

صفحه 11-25

محمود حق بجانب؛ احمد رضا توکلی؛ محمدعلی حیدری


2. چیستی شناسی تعزیرات منصوص در فقه و قانون مجازات اسلامی

صفحه 27-37

فرزانه حکمت نژاد؛ مسعود راعی؛ جواد پنجه پور


5. نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی تولیدکنندگان

صفحه 67-85

روناک شریفی؛ رضا نیکخواه؛ سیامک جعفرزاده