نویسنده = ارجمنددانش، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت، مشروعیت و آثار ازدواج سفید

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 11-22

جعفر ارجمنددانش؛ سید محمد رضا آیتی؛ اصغر عربیان