نویسنده = علیدوست، شیدا
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فقهی جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 79-91

شیدا علیدوست؛ بابک پورقهرمانی