نویسنده = شفیعی دارابی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأملی فقهی پیرامون مقوّم مثلیت پول های اعتباری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 93-116

مرتضی محمدی راد؛ سید محمد شفیعی دارابی؛ نسرین کریمی