نویسنده = عمادزاده، محمدکاظم
تعداد مقالات: 1
1. مبانی صلاحیتی هنجارگذاری رییس قوه قضاییه

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-86

کرامت بلاغی؛ غلامحسین مسعود؛ محمدکاظم عمادزاده