نویسنده = مسعود، غلامحسین
تعداد مقالات: 2
1. حقوق شهروندی در حکومت اسلامی (بازنگری فقهی حکم قتل مرتد به سبب تکرار ارتداد)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 87-102

عبدالله باقری؛ سید محمدصادق احمدی؛ غلامحسین مسعود


2. مبانی صلاحیتی هنجارگذاری رییس قوه قضاییه

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-86

کرامت بلاغی؛ غلامحسین مسعود؛ محمدکاظم عمادزاده