نویسنده = مرادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قلمرو جاسوسی در عملیات روانی از منظر فقه اسلامی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 75-97

علی مرادی؛ مرتضی طبیبی جبلی؛ محمد علی حیدری؛ احسان علی اکبری بابوکانی