نویسنده = اسدی کوهباد، هرمز
تعداد مقالات: 2
1. ملاک کافر و مسلمان شمردنِ اشخاص با بررسی تطبیقی ولایت در کتب اربعه و صحاح ستّه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 115-131

امیر محمودی فرد؛ جواد پنجه پور؛ هرمز اسدی کوهباد


2. حجیت ظن مطلق و کارکرد آن در مسائل مستحدثه از منظر فقه امامیه

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-64

محمد اعتمادی؛ هرمز اسدی کوهباد؛ سیدحسن حسینی