نویسنده = حسینی، فاطمه السادت
تعداد مقالات: 1
1. نگرش فقهی و حقوقی بر چالش مفهوم جبران مالی ضرر معنوی در محاکم قضایی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 81-101

فاطمه السادت حسینی؛ محمود قیوم زاده؛ محمد رضا رهبر پور