نویسنده = سیدی بنابی، سید باقر
تعداد مقالات: 2
1. شرط ارث بری جنین در حقوق ایران، فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-46

بابک دوج حیدرلو؛ سید باقر سیدی بنابی


2. اصل عدم تاثیر درجات و شدت تقصیر در مسؤلیت متعهد

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 43-63

اصغر جنگی للکلو؛ سید باقر سیدی بنابی