نویسنده = بیگی، جمال
تعداد مقالات: 1
1. قلمرو جرم انگاری از منظر حوزه امنیتی امور اعتقادی و عبادی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 65-79

کیوان حیدرنژاد؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیگی