نویسنده = سلیمانی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بزه پوشی از منظر فقه اسلامی و حقوق جزای ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 59-78

مهدی سلیمانی