نویسنده = خسروشاهی، قدرت الله
تعداد مقالات: 1
1. پیشگیری زودرس در سیاست جنایی ایران با نگرشی بر تعالیم فقهی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 117-132

نیوشا قهرمانی افشار؛ قدرت الله خسروشاهی؛ محمدرضا شادمانفر