نویسنده = نقیبی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. بیماری ایدز و تاثیر آن بر حقوق و تکالیف زوجین

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 123-142

ابوالقاسم نقیبی؛ سید محمد رضا آیتی؛ طوبی فیروزپور