نویسنده = آقائی بجستانی، مریم
تعداد مقالات: 2
1. تاملاتی فقهی در سن ولوج روح در جنین با تاکید بر آیات قرآن

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 49-62

فریده تاجفر؛ مریم آقائی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


2. شرط تعدیل تمکین در نکاح دائم بر مبنای عقل؛ راهی برای مشارکت اجتماعی زنان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 11-23

زهرا ترحمی؛ علیرضا صابریان؛ مریم آقائی بجستانی