نویسنده = مرادخانی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. جهاد نکاح ؛ بدعت یا سنت از دیدگاه فقهی فرق اسلامى و جریان‏هاى تکفیرى‏

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 151-168

سید حسن عابدیان؛ احمد مرادخانی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ زینب محمدی