نویسنده = یوسف زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. نقش و تأثیر یافته های جرم شناسی در تحول و ایجاد بخشی از مباحث خاص حقوق کیفری ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 133-148

فواد عربی؛ علی یوسف زاده؛ محمدرضا شادمان فر