نویسنده = پورقهرمانی، بابک
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه فقهی و حقوقی تاثیرگذاری افکار عمومی بر کیفرگذاری ها در سیاست جنایی قضایی ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 97-114

ابراهیم قربانی؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمانی