نویسنده = تاجفر، فریده
تعداد مقالات: 1
1. تاملاتی فقهی در سن ولوج روح در جنین با تاکید بر آیات قرآن

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 49-62

فریده تاجفر؛ مریم آقائی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم