نویسنده = احمدی، سید محمدصادق
تعداد مقالات: 1
1. حقوق شهروندی در حکومت اسلامی (بازنگری فقهی حکم قتل مرتد به سبب تکرار ارتداد)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 87-102

عبدالله باقری؛ سید محمدصادق احمدی؛ غلامحسین مسعود