نویسنده = حیدری، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی جایگاه قیاس در حقوق اسلامی باتاکید برآرای امام خمینی (ره)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 11-25

محمود حق بجانب؛ احمد رضا توکلی؛ محمدعلی حیدری