نویسنده = پاشازاده، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات جهت دعوی در ارتباط با اعتبار امر قضاوت شده

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 103-116

علی عمرانی؛ حسن پاشازاده؛ اسماعیل صغیری