نویسنده = پنجه پور، جواد
تعداد مقالات: 1
1. چیستی شناسی تعزیرات منصوص در فقه و قانون مجازات اسلامی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 27-37

فرزانه حکمت نژاد؛ مسعود راعی؛ جواد پنجه پور