نویسنده = فلاح، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی محدوده و قلمرو مداخله قاضی در تعدیل قضائی قراردادها از منظرحقوق ایران و مصر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-48

عبداله خطیب؛ محمدرضا فلاح؛ علی تولایی