نویسنده = حسن زاده، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی مدیریت بحران در بلایای طبیعی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 77-95

حسن حسن زاده؛ محمد ادیبی مهر