ساز و کارهای قاعدة الزام در فقه و حقوق

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اسلام که یک آئین الهی و آسمانی است نه تنها در عرصه­های باور، اندیشه و گرایش علمی انسان، دیدگاه­های جامعی عرضه نموده است، بلکه در حوزه‌های عملی نیز دستورالعمل‌ها، بایدها و نبایدهای مبتنی بر مبانی منطقی وضع نموده است که از نمونه‌های آن، می­توان به «قاعدة الزام» اشاره نمود، قاعده‌ای که از آن با عنوان همزیستی فقهی یاد شده است. نتایج حاصل از تحقیـق نشان می‌دهد بر اساس این قاعده، هر مذهبی بـه همان احکام و قوانینی که خود بدان اعتقاد و باور دارد مُلزم می‌شود، این همان معنای حدیث معروف «اَلزِمُوهُم بِما اَلزَمُوا بِهِ اَنفُسَهُم» می‌باشد. از نظر گستره و کاربرد نیز قاعده‌ای است عامّ، که علاوه بر ابواب احوال شخصیّه، در همه یا در اکثر ابواب فقهی، قابل اجراسـت

کلیدواژه‌ها