مسوولیت های ناشی از استفاده تجهیزات پزشکی معیوب در حقوق ایران و (اسلام ) و قانون یکدست اروپا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مباحث رایج در جامعه امروزی مسؤولیت­های ناشی از اقدامات و استفاده از تجهیزات پزشکی است. با وجود اینکه در حوزه حقوق کیفری بررسی و نگاه کافی به این موضوع صورت گرفته است، اما حقوق مدنی و بالاخص حقوق مسؤولیت مدنی همچنان از نداشتن مبانی و ساختار ویژه برای مسؤولیت­های ناشی از اقدامات و استفاده از محصولات پزشکی دارای نقص هست. در این میان خسارات ناشی از استفاده از تجهیزات پزشکی معیوب همواره اهمیت فراوانی داشته است. صرف نظر از اهمیت حیاتی وصف سلامت در این اقلام، تقابل دو طیف پزشک و بیمار در این خصوص حساسیت­های خاصی ایجاد کرده است. در حقوق ایران بر خلاف قانون یکدست اروپا تقریباً هیچ مقرره­ای برای تبیین مسؤولیت­های ناشی از استفاده از تجهیزات معیوب وجود ندارد. عامل زیان، شخصی است که در رفتار و اقدام خود مرتکب تقصیر عرفی یا قانونی یا قراردادی گردیده است. با ذکر این مطلب که عامل زیان، بسته به نوع خدمات یا کالایی که ارائه می­نماید و خساراتی که از آن حاصل می­گردد متغیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها