وکالت معلق به رشد وکیل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حقوق دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

2 گروه فقه و حقوق اسلامی/علوم انسانی/دانشگاه مطهری

چکیده

موانع موجود بر سر راه تنظیم اسناد متضمن عقود ناقله سبب شیوع تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی شده است.یکی از انواع وکالت ها که در سالهای اخیر از میان اسناد رایج در دفاتر اسناد رسمی ولو بصورت محدود سر بر آورده است وکالت معلق به رشد وکیل است . هدف این مقاله بیان وضعیت حقوقی این نوع وکالت است که با روش توصبفی – تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استعانت از منابع فقهی و حقوقی وکالت مزبور در هر سه نوعش (تعلیق انشاء و مُنشأ و اجرا) باطل انگاشته شده است.بقاء ایجاب تا زمان رشد وکیل هم اصولا با شرطهای موالات ایجاب و قیول و اهلیت تخاطب برخورد می کند. در عین حال حاصل بحث این است که برغم بطلان وکالت و عدم امکان بقاء ایجاب به مدت مدید، صغیر پس از رسیدن به سن رشد می تواند به استناد اذن عام عمل به وکالت بکند چنانچه موکل از اذن خود رجوع نکرده باشد.

کلیدواژه‌ها