جرم بودن اقدام علیه بشریت به وسیله سلاح های هسته ای از نگاه فقه با رویکرد فتوای مقام معظم رهبری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

چکیده

سلاح‌های هسته‌ای و ساخت و کاربرد این سلاح‌ها یکی از معضلات در دنیای کنونی بوده و همواره کشورها به خاطر داشتن این سلاح‌ها تهدید شده‌ و مورد هجمه‌ی جامعه جهانی قرار گرفته‌اند. استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، اقدام علیه انسانیّت بوده و مردود است و آیات و روایات نیز بر حرمت آن صحه می‌گذارند. در این تحقیق فتوای مقام معظم رهبری در مورد سلاح‌های هسته‌ای واکاوی و بررسی می‌شود. فتوای رهبری درباره حرمت تولید سلاح هسته‌ای، حکم اولیّه بوده و مضافاً می‌توان آن را به خاطر مصالح و مفاسد حاکم بر جهان و ایران، حکم حکومتی دانست. حتی با وجود به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از سوی دشمن باز هم مسلمانان به کاربست سلاح‌های کشتار جمعی مجاز نیستند و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در هر صورت، تولید و نگهداری آن جرم عام بوده و اقدام علیه انسانیّت محسوب می‌شود. حتی تهدید دشمن با سلاح‌های کشتار جمعی از نظر اکثر فقهاء و مقام معظّم رهبری ممنوع است. بررسی مباحثی چون انسان‌شناسی، کرامت انسانی و مجاری صدور حکم و هم‌چنین بررسی آیات و روایات از جمله مهم‌ترین مبانی صدور حکم در خصوص مباحثی نظیر سلاح‌های هسته‌ای است. اصول و قواعد اسلامی هم‌چون تناسب میزان سلاح با جهاد، قواعد قرآنی نهی از سعی در افساد، منع از نزدیک شدن به اثم و قاعده وزر حکومت اسلامی را از به کار بردن سلاح‌های کشتار جمعی منع می‌کند.

کلیدواژه‌ها