تعامل اخلاق و سیاست در اندیشه و عمل امام خمینی (ره)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
رهیافت­هایی که پیرامون رابطه و پیوند اخلاق و سیاست شکل­ گرفته است، همواره از مهمترین موضوعاتی است که در اندیشه‌ی سیاسی به آن پرداخته شده است. در دنیای امروزی اخلاق و سیاست با هم درآمیخته­اند. البته این درآمیختگی به هیچ عنوان به معنای رعایت اصول و موازین اخلاقی در دنیای سیاست نیست. کمااینکه تلاشهای بسیاری در این خصوص صورت گرفته است. نسبت میان اخلاق و سیاست ازگذشته مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران مختلف بوده و هنوز هم از جمله موضوعات قابل توجه برای پژوهشگران فکری- فلسفی محسوب می­شود. در این مقاله سعی شده تا به بررسی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه های امام خمینی (ره) پرداخته شود. همانگونه که می­دانیم، ارایه پیشنهادهای عملی و تأسیس یا تقویت نهادها جهت جلوگیری از مفاسد و رشد فضایل اخلاقی در جامعه از جمله محورهایی است که از دیدگاه امام خمینی(ره) مورد توجه بوده است. رهنمودهای ایشان در این زمینه می­­تواند به عنوان یک نقشه­ی راه پیشروی رهبران و نخبگان فکری و سیاسی کشورمان قرار گیرد. در این مقاله می‌کوشیم تا دو مفهوم اساسی اخلاق و سیاست که در عرصه‌ی سیاست و اجتماع از اهمیت بسیاری برخوردارند را مورد بررسی قرار دهیم.
واژگان کلیدی: فلسفه اخلاق، سیاست، مشروعیت، فقه سیاسی، عدالت.