تحولات قانونگذاری بین‌المللی در مقابله با پدیده تروریسم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

امروزه شرایط حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نمی‌تواند تابع همان شرایطی دوران جنگ سرد باشد. ملل دنیا با تهدیداتی نظیر تغییرات اقلیمی آب و هوا، تروریسم، گسترش عمودی و افقی سلاحهای هسته‌ای، بازگشت بیماریهای اپیدمیک، بهانه‌جویی دولتها برای تجاوز به یکدیگر و دهها بحران نوظهور مواجه است که بصورت فرامرزی عمل می‌کنند. با این حال تقابل عنصر اراده و رضایت دولتهای عضو با اختیارات سازمانهای بین‌المللی نظیر شورای امنیت (وفق فصل هفت منشور)، موجب تفوق صلاحیت این گونه سازمانها بر حاکمیت انحصاری دولتها در حوزه‌های فوق‌الذکر گردیده است.
در این پژوهش مبنای تحقیق، بررسی چهار‌چوب مفهومی و ویژگی کارکردی حاکمیت و تعهدات در حقوق بین‌الملل معاصر است. سئوال اصلی پژوهش این است که جامعه بین‌المللی تا چه میزان قادر است اراده دولتها را در مبارزه با تروریسم تعدیل کند و آیا این تعدیل به مفهوم نفی حاکمیت است یا ترغیب آن به همگرایی با ارزشهای جامعه بین‌المللی و آخرالامر به این نکته می‌پردازیم که آیا جامعه بین‌المللی قادر است با انسجام کشورهای جهان شاهد حرکت اراده فردی دولتها بسوی همگامی با اراده کل جامعه بین‌المللی گردد و نوید بخش تحقق همبستگی بین‌المللی در حوزه مبارزه با تروریسم و روابط بین‌الملل گردد یا نه؟
واژگان‌کلیدی: جامعه بین‌المللی – قانونگذاری – تروریسم – قطعنامه 1368 – قطعنامه 1373- قواعده آمره حقوق بین‌الملل عام