رد شبهه تکفیری بودن امامیه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

موضوع تکفیر از اولین چالش‌های فراروی تاریخ بشریت بوده که ائمه (ع) با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. به تبع ایشان، علمای امامی مذهب هر روز درگیر ابعاد تازه‌ای از این ماجرا بودند. صدور حکم تکفیر به جهت هزینه سنگینی که به لحاظ مالی و معنوی برای انسان‌ها به بار می‌آورد، دچار آسیب‌های اجتماعی و سیاسی شده است. اهل سنت، خاصه وهابیت، نه تنها با طرح دیدگاه تکفیر مسلمانان به ویژه شیعیان به این موضوع دامن زده‌اند بلکه پا را فراتر نهاده و معتقدند که شیعیان خود، تفکیری هستند. نوشتار پیش رو با روش کتابخانه‌ای، با بررسی ملاک‌های کفر از منظر امامیه؛ منکر الوهیت، توحید، نبوت یا یکی از ضروریات دین به گونه ای که انکارش به انکار یکی از اصول سه‌گانه پیش گفته برگردد را کافر دانسته و تلاش می‌کند تا ابتدا شبهه تکفیری بودن را رد نماید، سپس ثابت می‌کند که اهل سنت خود، تکفیری بوده و اولین گروه‌های تکفیری موسوم به خوارج، از اهل سنت برخاسته است.