مبانی فقهی و حقوقی داوری تجارت بین الملل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

در تجارت بین الملل، اصل سرعت در معاملات ایجاب می کند که با ابتنا بر قاعده "اذن در شیء اذن در لوازم آن است" حل و فصل اختلافات نیز به سرعت انجام گیرد. پیش بینی نهاد داوری در تجارت بین الملل نیز در این راستا می باشد. هم فقها و هم حقوقدانان اتفاق نظر دارند که حصول نزاع و اختلاف در مواردی طبیعی و غالباً غیر طبیعی است اما حل اختلاف در کمترین زمان و با روش مسالمت آمیز همیشه مطلوب طرفین دعوی است. بنابراین، مشروعیت نهاد داوری هم مبتنی بر فقه اسلام و هم مبتنی بر حقوق مدرن می باشد. نهاد داوری در فقه اسلام تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. آیات قرآن کریم و روایات معصومین دلالت بر مشروعیت نهاد داوری در همه معاملات و مآلاً در تجارت بین المللی دارد.