اختلاط زن و مرد نامحرم از دیدگاه مذاهب خمسه و قانون مجازات اسلامی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

روابط نامشروع پایین‌تر از زنا از جمله مواردی است که در فقه و حقوق تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است. در این مقاله موضوع « اختلاط زن و مرد نامحرم از دیدگاه مذاهب خمسه و قانون مجازات اسلامی چه حکمی دارد؟» مورد بررسی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که قانون جدید مجازات اسلامی در مجازات روابط نامشروع پایین‌تر از زنا مطابق با احکام فقهی مشهور امامیّه می‌باشد که در هر دو از نظر فقهی روابط نامشروع پایین‌تر از زنا حرام و از نظر حقوقی مجازات آن تعزیر است. تعیین میزان و تعداد تعزیر بر اساس نوع رابطه‌ی نامشروع با حاکم شرع بوده و با توجّه به تفاوت ماهیّت موضوع ، میزان شلاّق نیز باید متفاوت باشد. همچنین حرمت اختلاط زن و مرد نامحرم از امور مسلّم در نزد مذاهب بوده و تعزیر بر ارتکاب فعل حرام مقبول در نزد مذاهب خمسه است ؛ هر چند که بین نظرات علمای مذاهب خمسه در مجازات برخی از مصادیق روابط نامشروع پایین‌تر از زنا اختلافاتی وجود دارد ولی آنچه مهمّ است اینکه مفادّ روایات وارده در مذاهب خمسه دلالت بر نهی روابط نامشروع پایین‌تر از زنا دارد.