اخلاق رایانه ای، اصول و قواعد آن از منظر اسلام و مقررات بین المللی و داخلی

نوع مقاله: علمی پژوهشی