دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. مطالعه رهیافت مدیریت ریسک جرم از چشم اندازهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

جلال الدین حسانی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ محمدرضا نظری نژاد کیاشی