کلیدواژه‌ها = مراجع اختصاصی اداری
تعداد مقالات: 1
1. الزامات توسعه مراجع اختصاصی اداری در حقوق موضوعه ایران و در پرتو موازین فقهی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-48

جواد پورعلی اکبر؛ هانه فرکیش؛ جوانمیر عبدالهی؛ ارکان شریفی