کلیدواژه‌ها = مبانی فقهی
تعداد مقالات: 2
1. مبانی فقهی جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 79-91

شیدا علیدوست؛ بابک پورقهرمانی


2. بررسی مبانی و ابعاد فقهی حقوقی مسئولیت در ورزش

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 123-146

جعفر مؤذن رازیان؛ الهه مدادی نانسا؛ ابراهیم حمزه زاده