کلیدواژه‌ها = وصی
تعداد مقالات: 1
1. امکان استعفای وصی در وصیت عهدی

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 11-28

مرتضی رحیمی