کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
تعداد مقالات: 1
1. حاکمیت قانون و تعدد نهادهای خاص قانونگذاری در سیستم حقوقی ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 92-114

فریور خلیلی شجاعی؛ هانه فرکیش؛ جوانمیر عبدالهی؛ عباد روحی