کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی فقهی و حقوقی عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 77-97

یاسر رضائی؛ علی اصغر حدیدی


3. نگرش فقهی و حقوقی بر چالش مفهوم جبران مالی ضرر معنوی در محاکم قضایی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 81-101

فاطمه السادت حسینی؛ محمود قیوم زاده؛ محمد رضا رهبر پور