کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
تعداد مقالات: 4
2. الزامات توسعه مراجع اختصاصی اداری در حقوق موضوعه ایران و در پرتو موازین فقهی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-48

جواد پورعلی اکبر؛ هانه فرکیش؛ جوانمیر عبدالهی؛ ارکان شریفی


4. امنیت سیاسی شهروندان در فقه و حقوق ایران و اسناد بین المللی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 149-168

سید عسکری حسینی مقدم؛ سید علی هاشمی خان عباسی؛ مهران شریفی کلاریجانی