کلیدواژه‌ها = فقه امامیه
تعداد مقالات: 3
1. تاملاتی فقهی در سن ولوج روح در جنین با تاکید بر آیات قرآن

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 49-62

فریده تاجفر؛ مریم آقائی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


2. حجیت ظن مطلق و کارکرد آن در مسائل مستحدثه از منظر فقه امامیه

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-64

محمد اعتمادی؛ هرمز اسدی کوهباد؛ سیدحسن حسینی


3. تحلیل فقهی و جرم شناختی خشونت تماشاگران فوتبال

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 11-29

مجید آقایی؛ علی صفاری