نویسنده = حامد رستمی نجف آبادی
تعداد مقالات: 2
1. جرم بودن اقدام علیه بشریت به وسیله سلاح های هسته ای از نگاه فقه با رویکرد فتوای مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

حامد رستمی نجف آبادی؛ عبدالرضا فرهادیان


2. تحلیل حقوقی ماهیّت خسارت معنوی و طرق جبران آن در پرتو آرای فقهی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-73

حامد رستمی نجف آبادی؛ مهدی ناصر