نویسنده = غلامحسین مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال بیوتروریسم با نگاهی اجمالی به دیدگاه فقه اسلامی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 151-168

سید علی اکبر موسوی؛ غلامحسین مسعود؛ مسعود راعی